DUS – DatakompetensUtvecklingsSchema

DUS är en förkortning för DatorkompetensUtvecklingsSchema. DUS är uppbyggt på samma sätt som LUS. DUS är ett verktyg för att förskole-, grundskole- och gymnasielärare ska kunna ta reda på hur långt eleverna har nått i sin datorkompetensutveckling.

DUS innebär att läraren genom att kartlägga elevens kunskaper inom ordbehandling, kan placera in eleven i förhållande till schemats 15 punkter. Att utifrån sina egna behov kunna ta kontroll över en dator är idag den fjärde kulturella tekniken (utöver läsa, skriva och räkna).

Rapporterna

  • ”Datorkörkort som utvärdering av datorsatsningen i Stockholms skolor.” Bo Sundblad
  • ”DatorkompetensUtvecklinsSchema.DUS Ordbehandling. Ett bedömningsinstrument för pedagogiskt resultatansvar i en målstyrd skola.”

Bo Sundblad på uppdrag av IT i Undervisningen Stockholms Skolor 1997, kan hämtas här som PDF-filer.