RUS – RelationsUtvecklingsSchema

RUS är en förkortning för RelationsUtvecklingsSchema. RUS är framtaget för att förskolepedagoger med observationer och ett gemensamt språkbruk skall kunna följa förskolebarns utveckling från 1 till 5 år.

Varje tidigare kvalitet/steg skall, när arbetet med att beskriva utvecklingen är färdigt, vara förutsättningen för nästa (utvecklingsteori). Hela beskrivningen bygger på och startar i yrkeserfarenheten hos förskolepersonal i Enskede. Denna sjunde version utprövas nu i förskolor i Enskede – Årsta SD i Stockholm och i Södra innerstadens SD i Malmö.

Kvaliteterna som observeras är indelade i 4 huvudområden:

  1. Relationen till personalen.
  2. Trygg i miljön.
  3. Relation till andra barn.
  4. Benämna världen.

Mycket tyder på att dessa fyra områden överlappar