Betyg

Prov  & Betyg

Det finns mer än ett sätt att göra prov eller skapa bedömningsinstrument; Det finns mer än en kunskapssyn att skapa ett betygssystem utifrån.

Skoldebatten i vårt land förs på många håll fortfarande som om det bara skulle finnas ett sätt att göra prov och ett sätt att sätta betyg. Debatten förs som om det bara gick att sätta relativa betyg och som om det bara gick att göra prov som frågar efter ytliga detaljkunskaper.

Behovet av fortbildning är fortfarande, 10 år efter bytet av betygssystem, stort. Stora delar av lärarkåren har behov av en orientering om forskningen på området. Inte minst de två senaste årens tydliga signaler om uppstyrning kräver detta

Riksdagsrevisorernas granskning av det gamla Skolverket ledde till att Utbildningsministern skapade ett nytt Skolverk.

Skolinspektörer påpekar oavbrutet brister i hanteringen av resultatuppföljning, vilket var syftet med det nya betygsystemet. Det nya Skolverkets “Handlingsplan för en rättssäker och likvärdig betygssättning” (2004 02 23), Riksrevisionens granskning och skolministerns tydliga linje säger samma sak. Nu är det hög tid att styra upp genomförandet av reformen som den är tänkt.

Vi är nu en ganska stor grupp som kan hjälpa till i detta arbete. Vi har byggt upp en gedigen erfarenhet sedan 1991. Ett uppmärksammat exempel på gruppens arbete är Sigtuna kommuns Kravnivåer. Vi presenterar här hela det kunskapsinnehåll vi använder oss av i arbetet med skolor eller kommuner.