Länkar

Här samlas användbara länkar till olika områden.

Artikel om NP

www.permahl.se

Elevexempel

www.haninge.se

Betygsättning i Gymnasieskolan

www.skolinspektionen.se
www.skolinspektionen.se

Skolverket

Allmänna råd för planering och genomförandet av undervisningen
www.skolverket.se

Sambedömning

www.skolverket.se

Bedömningsaspekter

www.skolverket.se